about-us

Начало > За нас

За нас

Фирмената група на Търговска Лига е безспорният лидер в българското здравеопазване. Нито една друга фирма не е дори близо до размерите, почтеността, темпa на развитие и сложността на експертизата, които Търговска Лига е постигнала чрез своята уникална комбинация от услуги, продажби, здравна комуникация и дистрибуция. За да прочетете подробна история на нашето израстване и за нашия капацитет, вижте нашата Фирмена история.

Не е изненадващ фактът, че на нито един от българските конкуренти на Търговска Лига не са били поверени толкова много успешни договори за  пазарни проучвания, лекарствена промоция и маркетинг от мултинационални фармацевтични концерни, познати неформално  като Big Pharma.

Фирмената група на Търговска Лига е била или в момента е лидер едновременно в няколко основни терапевтични области като сърдечносъдови, белодробни заболявания, нарушения на централната нервна система и диабет. Този архив свидетелства за това как можем да се върнем към икономическия ръст в условията на световна криза. Търговска Лига доказа на дело и предстои да покаже още по-ясно как може здравеопазването от воденичен камък на шията на данъкоплатците и правителството да се превърне в модерна индустрия, включително чрез медицински туризъм.

Една от основните причини, поради които Търговска Лига е лидер в продажбите и производството на лекарства, е непрекъснатата еволюция в прилагания модел на бизнес и стабилната собствена инфраструктурна верига. Търговска Лига е особено отзивчива към иновациите и промените в приложимото законодателство, работи съгласно ръководствата на ISO, а още от средата на 90-те години на миналия век спазва стандарта на Добра дистрибуторска практика (ДДП).

ISO Сертификат
За сектора

Дистрибуторската организация e основна структурна единица в лекарстворазпространението и осъществява жизнено важната връзка между производителя […]

Нашият бизнес модел

Групата на Търговска Лига възниква от развитата фармацевтична дистрибуция на Търговска Лига, започнала през 1991 […]

Корпоративно управление

Дружеството има двустепенна система на управление – Управителен съвет и Надзорен съвет. Управителен Съвет Тихомир […]

Историята на едно израстване

Тихомир Д. Каменов, български юрист, специализирал международно право в Хага, Холандия, основава Търговска Лига в […]